Profiel

Sjoer Advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en mediation.Tot de klantenkring horen ondernemingen, overheden, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en werknemers.

De dienstverlening verenigt hoge kwaliteit met oplossingsgerichtheid en duidelijke advisering. Het persoonlijk contact met de cliënt staat voorop. Wat u belangrijk vindt, geldt als leidraad. U heeft één aanspreekpunt en kunt een beroep doen op jarenlange ervaring in de juridische praktijk. Goede bereikbaarheid – ook buiten kantooruren- en snelheid kenmerken de dienstverlening.

Sjoer Advocatuur geeft u strategisch advies op maat en komt samen met u tot een plan van aanpak. U weet snel waar u aan toe bent. Tevens krijgt u een inschatting van de kosten. Het gaat bij Sjoer Advocatuur om een efficiënte aanpak van uw vraag of probleem.

Sjoer Advocatuur beschikt over een netwerk van andere gespecialiseerde advocaten, fiscalisten en pensioenadviseurs met wie zonodig wordt samengewerkt.